Dziś solidna dawka wiedzy i argumentów do zamykania mordy n0rmictwu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

KOBIETY NIE PREFERUJĄ DOMINUJĄCYCH SAMCÓW INCELU
Badanie przeprowadzone przez University of Minnesota w 2017 roku wykazało, że kobiety na ogół preferują dominujących samców jako partnerów.

KOBIETY NIE SĄ MATERIALISTKAMI INCELU
Metaanaliza badań opublikowanych w latach 1965-1986 ujawniła różnicę (…) We wszystkich badaniach 3 na 4 kobiety oceniły status społeczno-ekonomiczny jako ważniejszy u potencjalnego partnera małżeńskiego niż przeciętny mężczyzna.

KOBIETY NIE MAJĄ DUŻYCH WYMAGAŃ INCELU
Badania nad doborem partnerów w dziesiątkach krajów na całym świecie wykazały, że (…) mężczyźni preferują kobiety, które są młode i atrakcyjne, a kobiety preferują mężczyzn, którzy są bogaci, dobrze wykształceni, ambitni i atrakcyjni.

JAKI BLAKPYL INCELU
(…)analiza ankiety przeprowadzonej w 2012 r. wśród 8 953 osób w 37 krajach, która wykazała, że im bardziej równy pod względem płci kraj, tym bardziej prawdopodobni respondenci płci męskiej i żeńskiej mieli zgłaszać poszukiwanie tych samych cech jak siebie, a nie różnych.

JAKIE BECIAKI, JAKIE BETABANKOMATY INCELU
(…)Małżeństwo obniża ogólną jakość genetyczną jej potomstwa, wykluczając możliwość zapłodnienia przez genetycznie wyższej jakości mężczyznę, choć bez jego rodzicielskiej inwestycji. Jednak ta redukcja może być zrekompensowana przez większy poziom inwestycji rodzicielskich ze strony jej genetycznie niższej jakości męża.

#p0lka #logikarozowychpaskow #nauka #blackpill #rozowepaski #takaprawda #przegryw