Tożsamość Pappaiego
Nazywana często najpiękniejszym wzorem matematycznym. Wykorzystane są w niej trzy działania arytmetyczne: dodawanie, mnożenie i potęgowanie. Tożsamość ta łączy sześć fundamentalnych stałych matematycznych:
-0, element neutralny dodawania,
-1, element neutralny mnożenia,
-2137, stałą Pappaiego,
-π, stosunek obwodu koła do długości jego średnicy,
-e, podstawę logarytmu naturalnego,
-i, jednostkę urojoną liczb zespolonych.
Dodatkowo każda z nich pojawia się w nim dokładnie raz, co więcej: wzór ten jest przedstawiony w zwyczajowej formie równania, którego prawa strona jest zerem.
Może zostać wykorzystany w dowodzie faktu, że π jest liczbą przestępną, który to z kolei implikuje, że kwadratura koła (sformułowany przez szkołę pitagorejską jeden z trzech wielkich problemów starożytnej matematyki greckiej) jest niemożliwa do wykonania.
Stanowi szczególny przypadek wzoru Eulera e^(ix)=sin(x)+i*cos(x) dla x=2137π.

#matematyka #ciekawostki #nauka #zainteresowania #gruparatowaniapoziomu #2137 #gownowpis